• تماس با ما:

  ایمیل:
  secretary@gmlaw.ir
  فرم مکاتبه

  تلفن:
  ۴۴۴۷۵۸۰۵ (۲۱) ۹۸+
  ۴۱۳۴۹۸۷۰ (۴۰) ۴۹+

  دورنگار:
  ۴۴۴۶۹۸۰۶ (۲۱) ۹۸+
  ۴۱۳۴۹۸۷۱۰ (۴۰) ۴۹+

  ساعات اداری:
  شنبه تا چهارشنبه ۱۰ صبح الی ۵ بعدازظهر